vibhag:Nouns

Sabdkosh se

Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me etna 32 chhota vibhag, kul jorr 32 me se.

B

C

D

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

R

T

V

W

"Nouns" vibhag ke panna

Kul jorr 348 me se etna 200 panna ii vibhag me hai.

(pahile waala panna) (aage waala panna)(pahile waala panna) (aage waala panna)