vibhag:Khele waala patta

Sabdkosh se

"Khele waala patta" vibhag ke panna

Kul jorr 15 me se etna 15 panna ii vibhag me hai.