vibhag:Fal

Sabdkosh se

"Fal" vibhag ke panna

Kul jorr 16 me se etna 16 panna ii vibhag me hai.