vibhag:Time

Sabdkosh se
Jump to navigation Jump to search

Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me khali etna chhota vibhag hai.

H

"Time" vibhag ke panna

Kul jorr 4 me se etna 4 panna ii vibhag me hai.