vibhag:Bhasa

Sabdkosh se

"Bhasa" vibhag ke panna

Kul jorr 16 me se etna 16 panna ii vibhag me hai.