Bengali

Sabdkosh se
Hian jaao: navigation, khojo

Bengal ke bhasha hai