vibhag:Drinks

Sabdkosh se

"Drinks" vibhag ke panna

Ii vibhag me khali etna panna hai.