vibhag:n

Sabdkosh se

n se suru hoe walaa sabd

"n" vibhag ke panna

Kul jorr 12 me se etna 12 panna ii vibhag me hai.