vibhag:m

Sabdkosh se

m se suru hoe walaa sabd

"m" vibhag ke panna

Kul jorr 17 me se etna 17 panna ii vibhag me hai.