vibhag:chh

Sabdkosh se

"chh" se suru hoe wale sabd

"chh" vibhag ke panna

Kul jorr 4 me se etna 4 panna ii vibhag me hai.