vibhag:b

Sabdkosh se

b se suru hoe walaa sabd

"b" vibhag ke panna

Kul jorr 20 me se etna 20 panna ii vibhag me hai.