vibhag:Rang

Sabdkosh se

"Rang" vibhag ke panna

Kul jorr 8 me se etna 8 panna ii vibhag me hai.