vibhag:Janwar

Sabdkosh se

Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me khali etna chhota vibhag hai.

C

"Janwar" vibhag ke panna

Kul jorr 11 me se etna 11 panna ii vibhag me hai.