vibhag:Hindu dharmic book

Sabdkosh se

"Hindu dharmic book" vibhag ke panna

Kul jorr 3 me se etna 3 panna ii vibhag me hai.