vibhag:Hindu bhagwaan

Sabdkosh se

"Hindu bhagwaan" vibhag ke panna

Kul jorr 2 me se etna 2 panna ii vibhag me hai.