vibhag:Abbreviations

Sabdkosh se

"Abbreviations" vibhag ke panna

Kul jorr 14 me se etna 14 panna ii vibhag me hai.