lathi

Sabdkosh se
Jump to navigation Jump to search

Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


l

Fiji Hindi[badlo]

Ek admii lathi lae ke chale hae.

Noun[badlo]

lathi

  1. Ek lakrri jiske sahara se buddha nai to andhaa log ckale sake hai


Translations[badlo]

References[badlo]