Surakchhit panna

Jump to navigation Jump to search

Ii panna me uu panna ke suchi hae jon ki abhi protected hae. Uu title ke suchi jon ki creation se protected hae ke dekhe ke khatir Bachawa gais titles ke dekho.

Surakchhit panna
Timestamp Panna Khalaas hoe hae Sadasya ke bachawa jaae hae Protection parameters Kaaran
14:26, 6 July 2018 Pahila Panna6,510 bytes sab din ke khatir Jyothis (Baat | yogdaan) thora protected High volume page.