Sabdkosh se

Translingual[badlo]

♀

Nishaan[badlo]

  1. (taara, jotis) Sukhgrah
  2. (jiu) bara strii, bara muannas, aurat
  3. (alkimiya) tamba

Antonyms[badlo]

[2]:

Aur dekho[badlo]

Grah nishaan
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·