Jump to content

chaabuk

Sabdkosh se
(chabuk se bheja gais)

Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


ch


Fiji Hindi

[badlo]
chaabuk

Etymology

[badlo]

Ii sabd Hindi bhasa se aais hae.

Pronunciation

[badlo]

Noun

[badlo]

chabuk

  1. Ek chamrraa ke peti jon ki ek lakrri me join rahe hai aur jiske jaanwar ke haake khatir kaam me lawa jae hae.

Translations

[badlo]

References

[badlo]